Kapitał ludzki
Vulcan
Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
ECDL Mazowiecki
Konto
Inne szkolenia
O projekcie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe realizowane  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników  i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych  i doradztwo dla przedsiębiorstw.

więcej
Ankiety ewaluacyjne

Zgodnie z zapisami regulaminu, każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
Ankiety te powinny być wypełniane na początku i na końcu każdego modułu szkoleniowego.

więcej
Efekty szkoleń
Uczestnik szkoleń  po ich  ukończeniu  będzie znał podstawowe pojęcia technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz sprawnie korzystał z różnorodnych funkcji systemu operacyjnego. Będzie potrafił opracowywać dokumenty tekstowe, wykonywać obliczenia z wykorzystaniem funkcji i formuł arkusza kalkulacyjnego, tworzyć bazy danych i zarządzać umieszczonymi w nich informacjami, przygotowywać prezentację multimedialne. Będzie potrafił wykorzystywac sieć Internet do pozyskiwania informacji oraz komunikowania się z innymi użytkownikami sieci.
więcej
Aktualności
Zakończenie projektu
Uprzejmie informujemy, że w dn. 10.03.2013 r. zakończyliśmy realizację ostatniego modułu w ostatniej edycji szkoleniowej w ramach projektu! Zakończenie rzeczowo-finansowej realizacji projektu jest przewidziane na 31.03.2013 r.W szkoleniach w ramach projektu...
Otrzymaliśmy zgodę na realizację dodatkowych edycji!
Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację 7 dodatkowych edycji szkoleniowych w ramach projektu "ECDL - nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w woj. mazowieckim".   Będą one realizowane...
Gratulujemy!
Wszyscy uczestnicy, którzy dotychczas przystąpili do szkoleń z zakresu ECDL zdali egzaminy na bardzo wysokim poziomie. Pragniemy serdecznie podziękować Państwu za aktywne uczestnictwo w projekcie. Zdajemy sobie sprawę, że podjęte przez Państwa...
więcej
Biuro projektu
ul. Wołowska 6,
51-116 Wrocław
tel. 071-345-04-59, faks 071-375-15-01
www.ecdlmazowiecki.vulcan.edu.pl
e-mail: ecdlmazowiecki@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-03-20